Martes, Enero 3, 2017

WATCH: Enrile hinahamon ang lahat ng Anti-Marcos sa isang Debate

Juan Ponce Enrile may hamon sa lahat ng yellow clan! Magsama-sama na ang lahat ng Liberal Party, yellow professors, yellow historians, lahat ng anti-Marcos magsamsa-sama at harapin siya sa isang debate patungkol sa pag deklara ng Martial Law ni Pangulong Marcos noon.

At gusto niyang alam ng buong bansa ang magiging debate para magkaalaman na kung sino ang may hawak ng katotohanan.

Ayon kay Enrile, ang kaya lang lokohin ng mga dilaw ay ang mga walang alam sa kasaysayan gaya ng maraming mga mag-aaral sa bansa na kinakayang bilogin ang ulo ng mga bobong Propesor sa Pilipinas.

NOW WATCH:

Spread this by sharing para malaman ng yellow garbage ang hamon ni Enrile!