Martes, Enero 10, 2017

WATCH: Philippine Media takot ilantad ang mga kuhang video ni Marcos?

Takot ang media isiwalat ito dahil madudurog sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan na paninira lang laban kay Pangulong Marcos. Kaya kung ilalabas nila ito malalaman ng lahat ang totoong mabuting Pangulo si Marcos.

WATCH HERE:

Share this video and leave a comment below.