Lunes, Nobyembre 20, 2017

WATCH| Ito ang katotohanang ayaw ipakita sa publiko ng mga bayarang media


Mga bayarang media sa Pilipnas, mas malakas pa manira kaysa maghanap ng mga magagandang balita tulad nito. Napakaraming proyekto ang ipinapatayo ngayon at halos nakakalula nga ito pero nasaan ang mainstream media?