Lunes, Enero 8, 2018

WATCH| Back to history: Ang ahas sa likod ni Pangulong Marcos

Si Ramos ay isa sa pinakapinagkakatiwalaan ni Pangulong Marcos subalit kagaya ng isang ahas plinano ni Ramos na pabagsakin si Marcos dahil sa sarili niyang kagustuhan. At kagaya ni Judas sa Bibliya, trinaydor ni Ramos si Marcos kapalit ang isang mataas na posisyon na inilatag ng mga hangal.

Mag-ingat tayo sa mga ganitong tao, maging mapanuri at mapagbantay.